Dien Dan Giao Dan Home Page Mua Bao DDGD Thong Tin Toa Soan Lien Lac ve Toa Soan
Chuc Mung Nam MoiDat Banner Quang Cao cua quy vi tai day
Trang Nha DDGD
Thu Doc Gia
Thu Toan Soan
Chu Diem Hang Thang
Dat Mua Bao DDGD
Doc Lai Bao Cu
DienDanGiaoDan.org
Than Chu Quang Cao
Gia Bieu Quang Cao
Nhung Trang Nen Tham
line
1 Thư Toà Soạn

 

Trang Nhà của Diễn Ðàn Giáo Dân đang thành hình mỗi ngày. Xin quý độc giả thông cảm cho những trục trặc kỹ thuật hiện thời. Hy vọng trong một thời gian ngắn nữa, Trang Nhà sẽ phục vụ nhu cầu của quý độc giả đầy đủ hơn.

1Chủ Trương Của Diễn Ðàn Giáo Dân

1Nhóm Chủ Trương

Muốn đặt mua báo dài hạn, xin quý vị vào trang Mua Báo hoặc liên lạc với các Ðại Diện Vùng. Tại các nước Âu Châu, Á Châu và Úc Châu, để tiện việc phân phối và tiết kiệm bưu phí cho Toà Soạn, xin quý độc giả liên lạc và nhận báo nơi các Ðại Diện Vùng:

1Các Ðại Diện Vùng

Giá Biểu Một Năm:    

Hoa-Kỳ: Ðộc giả thường $40MK; Ðộc giả ân nhân $50MK trở lên
Canada: $50MK 
Âu Châu: $70MK        
Á và Úc Châu: $80MK

Ðc Thư Hàng Tháng Của Toà Soạn

Xin quý độc giả tiếp tay hỗ trợ cho Nguyệt San bằng cách quảng bá đến thân nhân, 
bạn bè, nhất là các giáo sĩ, tu sĩ tại địa phương; đồng thời xin cũng khuyến khích 
các cơ sở thương mại quý vị quen biết đăng quảng cáo trên tờ báo.

Giá Biểu Quảng Cáo
Diễn Ðàn Giáo Dân nhận quảng cáo từ khắp các quốc gia và các tiểu bang. 
Kính mong Quý Cơ Sở Kinh Doanh và các Dịch Vụ tiếp tay nuôi dưỡng và phát triển 
tờ báo của tầng lớp giáo dân bằng cách gửi đăng quảng cáo trên Nguyệt San 
Diễn Ðàn Giáo Dân. Ðây là giá biểu quảng cáo cho mỗi kỳ:
Giá thường: 
1 trang bìa màu: $300MK
1 trang trong:     $100MK
½ trang trong:    $50MK
Giá ủng hộ: 
1 trang trong: $120MK
½ trang trong: $60MK

Giá ân nhân: không giới hạn trên giá ủng hộ