Dien Dan Giao Dan Home Page Mua Bao DDGD Thong Tin Toa Soan Lien Lac ve Toa Soan
Chuc Mung Nam MoiDat Banner Quang Cao cua quy vi tai day
Trang Nha DDGD
Thu Doc Gia
Thu Toan Soan
Chu Diem Hang Thang
Dat Mua Bao DDGD
Doc Lai Bao Cu
DienDanGiaoDan.org
Than Chu Quang Cao
Gia Bieu Quang Cao
Nhung Trang Nen Tham
line
1 Giá biểu quảng cáo trên Nguyệt San DĐGD
 • Trang bìa màu:
  • nguyên trang: $300/tháng;
  • 1/3 trang: $100/tháng;

 • Trang trong:
  • nguyên trang 2 màu: $100/tháng;
  • 1/2 trang: $50/tháng
1 Giá biểu quảng cáo trên trang nhà DĐGD

Băng quảng cáo (BANNER)(430 x 120 pixels), GIF or JPEG files. không quá cỡ 60KB. Nếu là Banner ngang. Đặt ở trên cùng Trang Chính (ngay dưới banner Diễn Đàn Giáo Dân).
Nếu nơi đây hết chỗ, banner sẽ đặt ở bên dưới vị trí này.
Xem mẫu phía trên.

BĂNG quảng cáo - BANNER
đặt tại

Giá
một
tháng

Đặt 3 tháng
trở lên

Đặt 6 tháng
trở lên

Đặt 12 tháng
trở lên

Trang Chính và tất cả các trang (1)

$50

$150

$250

$450

(1) BANNER (ngang) đặt trên cùng bên dưới banner Diễn Đàn Giáo Dân, trên Trang Chủ và  trang khác.

 

Hộp quảng cáo lớn (hình vuông):
(180 x 180 pixels), GIF or JPEG file. không lớn hơn cỡ 40KB.
Xem 2 mẫu bên trên.

Hộp quảng cáo (lớn) tại

Giá
một
tháng

Đặt 3 tháng
trở lên

Đặt 6 tháng
trở lên

Đặt 12 tháng
trở lên

Trang Chính (1)

$30

$90

$170

$300

(1) Hộp quảng cáo Lớn đặt tại phía bên cột phải của Trang Chính.

1 Thể lệ quảng cáo
 • Mẫu băng quảng cáo (Banner) hay Hộp quảng cáo (Box Advertise) sẽ được cung cấp bởi quý khách. Nếu muốn chúng tôi thiết kế, chi phí sẽ là (chỉ trả một lần): $30 cho Băng (Banner), và $ 20 cho Hộp (Box) quảng cáo (Nếu khách hàng ký hợp đồng quảng cáo từ 6 tháng trở lên, sẽ được miễn phí giá này)
 • Xin xem mẫu phía trên về kích thước. Có thể thêm bớt chút ít diện tích.
 • Mẫu cần được thiết kế dưới hình thức GIF hoặc JPEG. không lớn hơn 60 KB cho Banner, và 40 KB cho hộp.
 • Địa chỉ nối mạng cho mẫu quảng cáo sẽ do quý khách cung cấp. Chúng tôi nối mạng miễn phí.
 • Chi phí quảng cáo xin gởi về toà soạn bằng ngân phiếu (Check) hay (Money Order). Xin ghi cho "Dien Dan Giao Dan Inc". Bãng quảng cáo của quý khách sẽ được đưa lên Mạng Toàn Cầu - Internet trong vòng 2 ngày, sau khi chúng tôi nhận được mẫu quảng cáo và chi phiếu.
 • Thay đổi mẫu quảng cáo sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày, sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ quý khách, cũng như sau khi chúng tôi nhận được mẫu quảng cáo mới của quý khách. Chi phí sẽ được tính một lần là $25.
 • Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về hình thức, và nội dung mẫu quảng cáo quý khách đưa đến.
 • Diễn Đàn Giáo Dân magazine có thể từ chối không đưa lên mạng, những mẫu quảng cáo có hình thức và nội dụng không phù hợp với chủ trương của tòa soạn.
 • Thư từ, ngân chiếu, xin liên lạc về  địa chỉ sau đây:

Dien Dan GIao Dan, Inc.
Non-profit Organization #2455155
14924
Dillow St.
Westminster, California 92683
714-894-5826
http://www.diendangiaodan.com
E-mail: toabaoddgd@yahoo.com