Text Box: Text Box: Real Estate &  
 Mortgage Loan
714.775.6332 Fax:714.775-2862

Text Box: NEWTEK REALTY

 

 

 

Text Box: I
Text Box: Trả hết nợ hay lấy tiền ra?
 C nn ti ti trợ lc ny?
 15 năm, 30 năm hay... 100 năm?
 Mua nh nn trả down nhiều hay t?
 Phn lời thả nổi hay cố định?


Text Box: Muốn mua nh ở bất kỳ nơi no, tiểu bang no trn đất 
   Mỹ, hy gọi ngay Century 21 Newtek Realty: 714.775.6332 
   hoặc gửi E-mail về   Info@Century21Newtek.com
 Muốn được hướng dẫn đầy đủ, cặn kẽ v thnh thật nhất 
   về Mortgage Loan, hy gọi Newtek Mortgage.

Text Box: Century 21 Newtek Realty hn hạnh cống hiến qu 
đồng hương một dịch vụ địa ốc trọn vẹn nhất:
 Residential, Commercial, Business Opportunity Sales 
  and Real  Estate Consulting.
 Mượn tiền mua nh, First-Time Home Buyer, Refinance.
 In-house Mortgage Loan Processing.

15576 Brookhurst St. #A Westminster, CA 92683Text Box: Hiểu biết về Mortgage, Refinancing v Money Game sẽ gip tiết kiệm nhiều hơn cả li suất thấp. 
  Qu thn chủ sẽ được hướng dẫn tận tnh để lựa 
chọn chương trnh ti trợ thch hợp nhất cho từng 
hon cảnh.

Text Box: PHẠM NH I
Realtor/Loan Consultant
714-224-2844

Text Box: JOSEPH  H. TRẦN
Broker/ Owner
714-775-6332

24 hours online update at:  www.C21Newtek.com

                                                www.Century21Newtek.com

                                                www.Century21NewtekRealty.com

 

 

 

Text Box: MARIE PHẠM
Loan Consultant
714-767-7884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở lại trang Danh Mục Quảng Co

Trở lại Trang Nh: