DONGNAI PHARMACY

HOME HEALTH CARE & MEDICAL EQUIPMENT

 

9081 BOLSA AVE., SUITE 108, WESTMINSTER, CA 92683

 

TEL: (714) 379-5072 FAX: (714) 379-5074

 

Dược Sĩ TRẦN ĐỨC HIẾU
Dược Sĩ  TRẦN LƯU THỊ ÁI
 

CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ:
Các loại dược phẩm bán theo toa (Prescription Drugs)
      hay bán tự do (OTC Drugs)

Các sản phẩm nuôi dưỡng bệnh nhân qua ống chuyền vào ruột hay máu.
Các vật dụng dành cho bệnh nhân tiểu tiện bất thường.

Các vật dụng dành cho bệnh nhân giải phẫu lỗ thông qua thành bụng,
      túi dẫn lỗ thông đại tràng.

BÁN VÀ CHO THUÊ CÁC DỤNG CỤ Y KHOA:
Xe lăn, Nạng chống, Nạng tập đi
Giường bệnh viện và các đồ dùng phụ thuộc.
Dụng cụ an toàn trong pḥng tắm.
Các loại máy đo đường trong máu, Máy đo áp huyết.

MỞ CỬA 6 NGÀY TRONG TUẦN
   Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:30AM – 7:30PM
   Thứ Bảy: 9:30AM – 6PM

 Nhận MEDICAL – MEDICARE – CTU VÀ CÁC LOẠI BẢO HIỂM:
 PCS – BLUE CROSS, BLUE SHIELD –– MEDIMET – PAID, V.V...