3709 Westbank Expressway
Suite 1 B
,  Harvey, LA 70058

Bác Sĩ VŨ THẾ TRUYỀN

 Pediatrics & Adolescent Care

(504) 348-2310

(504) 348-2324

Exchange: (504) 457-2911

GIỜ LÀM VIỆC:

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9AM – 6PM
Thứ Bảy: 9AM – 3PM
Chủ Nhật: NGHỈ