Tin Mừng Giữa Ḍng Đời

Trần Việt Cường

 

Một Mùa Xuân Không Phai Tàn

Chúng ta ai cũng mong muốn một cuộc sống trường cửu, một tuổi xuân không phai tàn và một hạnh phúc vô biên. Niềm khao khát này chính Thiên Chúa đă đặt trong tâm hồn con người từ thuở tạo thành mà tất cả mọi hứa hẹn của trần gian không thể làm nguôi ngoai. Như trong câu chuyện người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cóp. Ngày nào cô cũng phải ra giếng lấy nước nhưng uống xong lại vẫn khát, như tâm hồn cô luôn khát khao đi t́m hạnh phúc mà không gặp, cho tới khi cô được gặp Chúa Giêsu và được Ngài hứa ban nước hằng sống, ai uống vào sẽ không bao giờ khát nữa. Quả thật đúng như lời tuyên xưng của Thánh Augustin: Chúa đă dựng nên ḷng con cho Chúa và tâm hồn con sẽ luôn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yêu trong Chúa mà thôi.

Trong tâm t́nh mong đợi Mùa Xuân đang đến với bao nhiêu nguyện ước, chúng ta hăy t́m đên với Chúa Giêsu, v́ Ngài chính là Mùa Xuân không phai tàn. T́m đến với Ngài để được no thỏa những khát khao v́ chỉ một ḿnh Ngài Ngài có mạch nước trường sinh.

Chúa Hứa Ban Nước Hằng Sống

và cuộc tranh luận của người Do Thái

Gioan 7:37-52

Hôm ấy là ngày bế mạc và là ngày long trọng của dịp lễ. Chúa Giêsu đứng lên lớn tiếng nói rằng: "Ai khát hăy đến với tôi mà uống. Ai tin tôi th́ như Kinh Thánh đă nói, từ ḷng kẻ ấy sẽ tuôn ra những mạch nước hằng sống". Chúa Giêsu muốn nói về Thánh Thần mà những kẻ tin váo Người sẽ lănh nhận. Thật thế, bấy giờ Thánh Thần chưa được trao ban v́ Chúa Giêsu chưa được tôn vinh.

Trong đám đông, có những người nghe các lời ấy nói rằng:" Ông này thật là vị ngôn sứ". Kẻ khác nói: "Ông là Đấng Kitô". Nhưng lại có kẻ nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kinh Thánh đă chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ ḍng dơi vua Đa-vít và từ Be-lem, làng của vua Đa-vít sao?" Vậy v́ Người mà đám đông đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay hại Người.

Các thuộc hạ trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?" Các thuộc hạ trả lời: "Xưa ai chưa hề có ai nói như người này!" Người Pha-ri -sêu nói với chúng: "Cả các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lănh hay trong giới Pha-ri-sêu có ai tin vào ông ấy đâu? C̣n đám đông này, thứ người không biết Lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa!" Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đă đến gặp Chúa Giêsu; ông nói với họ: "Lề Luật của chúng ta có cho phép xét xử ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm ǵ không?" Họ đáp: "Cả ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông coi xem, và sẽ thấy không một ngôn sứ nào đến từ Ga-li-lê cả."

Biến cố trong Tin Mừng được thánh sử Gioan ghi lại hôm nay xẩy ra khi cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đă gần kề. Điều này làm ta phải xúc động trước t́nh thương của Chúa dành cho con người. Chúa biết trước và đă nhiều lần tiên báo cho các môn đệ về cái chết của Ngài. Các thủ lănh tôn giáo đang t́m cách giết Ngài. Đối diện với nguy cơ đó, Chúa đă không trốn tránh mà c̣n công khai đứng lên nói lớn tiếng giữa đám đông dân chúng đang qui tụ về trong dịp lễ trọng.

Sự kiện Chúa đứng lên và lớn tiếng kêu gọi giữa đám đông quần chúng dường như có mang một ư nghĩa đặc biệt. V́ thường các tôn sư Do Thái trong thời đó khi giảng dạy th́ ngồi chứ không đứng. Khi Chúa đứng và lên tiếng giảng dạy, Ngài đă gây nên một sự chú ư đặc biệt của quần chúng đang lắng nghe Ngài và của cả những thủ lănh tôn giáo đang t́m dịp hăm hại Ngài. Chúa không c̣n e dè như khi lên Giêsusalem trong âm thầm v́ Ngài biết giờ cứu chuộc nhân loại đă điểm và Ngài đă sẵn sàng để dâng hiến mạng sống ḿnh làm giá cứu độ cho cả nhân loại lầm than.

Cũng có thể suy niệm là Chúa đứng lên lớn tiếng kêu gọi v́ Ngài muốn gửi sứ điệp yêu thương đến cho cả nhân loại xuyên qua suốt ḍng thời gian. Từ hơn hai ngàn năm trước, Chúa đă nh́n thấy nỗi khát khao trong tâm hồn mỗi người chúng ta và của cả nhân loại nên Ngài lớn tiếng mời gọi: "Ai khát hăy đến cùng Ta mà uống". Sự khao khát trong tâm hồn con người là một sự khao khát, một nỗi trống vắng vô biên mà chỉ một ḿnh Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Sự khao khát Thiên Chúa là một hiện tượng phổ quát trong tâm hồn con người và là một bằng chứng về sự hiện diện của Ngài. Nỗi khát khao này đă gắn liền với bản tính con người và hiện diện ngay cả nơi những người không biết đến Thiên Chúa và hơn nữa ngay nơi những người công khai lên tiếng chối từ Ngài. Là v́ con người ai cũng mong muốn một cuộc sống trường cửu, một tuổi xuân không phai tàn và một hạnh phúc vô biên. Niềm khao khát này chính Thiên Chúa đă đặt trong tâm hồn con người từ thuở tạo thành và tất cả mọi hứa hẹn của trần gian không thể làm nguôi ngoai. Như trong câu chuyện người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cóp. Cô ngày nào cũng phải ra giếng lấy nước v́ uống xong lại vẫn khát. Giống như tâm hồn và cuộc đời cô luôn khát khao đi t́m hạnh phúc mà không gặp, mặc dầu cô đă chung sống với năm người đàn ông. Cho tới khi cô được gặp Chúa Giêsu và được Ngài hứa ban nước hằng sống, ai uống vào sẽ không bao giờ khát nữa. Quả thật đúng như lời tuyên xưng của Thánh Augustin: Chúa đă dựng nên ḷng con cho Chúa và tâm hồn con sẽ luôn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yêu trong Chúa mà thôi.

Chúa Giêsu hôm nay mời gọi ta hăy đến với Ngài để uống v́ nơi Ngài mới có mạch nước trường sinh. Ngài kêu gọi ta v́ Ngài yêu thương ta và thông cảm nỗi khổ đau của ta như đă có lần Ngài kêu gọi: Hỡi những ai khó nhọc và gồng gánh nặng nề, hăy đến cùng ta và Ta sẽ cho được nghỉ ngơi. Đi t́m và gặp gỡ Thiên Chúa chính là căn bản của hành tŕnh đức tin. Cuộc hành tŕnh này kéo dài trong cả cuộc đời ta chứ không phải là một biến cố gặp Thiên Chúa một lần trong cuộc đời là chấm dứt. V́ nước hằng sống Chúa hứa ban chính là Thánh Thần là T́nh Yêu của Thiên Chúa. Mà Thánh Thần chỉ được trao ban khi Chúa Giêsu được tôn vinh. Tôn vinh và đỉnh cao tuyệt vời của t́nh yêu chính là tôn vinh trên thập giá.

Cuộc hành tŕnh đi đến Thiên Chúa cũng là cuộc hành tŕnh đi t́m t́nh yêu. Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là chính T́nh Yêu và Ngài được trao ban qua cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể. T́nh yêu trong cuộc đời ta, đối với Thiên Chúa và tha nhân cũng là một cuộc hành tŕnh tất yếu phải đi qua nẻo đường thập giá mới có thể truởng thành và sinh hoa trái. Những hoa trái của t́nh yêu có sức đem lại nguồn hạnh phúc cho tha nhân. Như Chúa Giêsu nói ai tin nơi Ngài th́ từ ḷng họ sẽ tuôn trào mạch nước hằng sống. Ta t́m gặp được Thiên Chúa và tin nơi Ngài không phải để giữ nguồn hạnh phúc cho riêng ḿnh nhưng phải trao ban cho tha nhân. T́nh yêu không phải là một vũng ao tù ngưng đọng nhưng là một nguồn suối trong không bao giờ ngừng trôi chảy, ra đi trao ban nguồn sống. Đó cũng phải là h́nh ảnh của cuộc đời người môn đệ Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu: Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Ta phải đi vào cuộc đời mang theo nguồn suối nước mát trong để có thể nh́n thấy những vấn đề, những nỗi khát khao của tha nhân để xoa dịu chứ không chỉ nh́n thấy chững vấn đề của riêng ḿnh. Nguồn suối mát trong tâm hồn ta chính là Thánh Thần Thiên Chúa, là nguồn t́nh yêu, là nguồn sự sống, là Đấng an ủi dịu hiền. Chính Ngài đang dắt d́u ta qua từng nhịp tim, từng hơi thở. Ta phải luôn t́m đến Ngài trong tâm t́nh tạ ơn yêu mến và hy vọng.

Dân chúng được nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu: Hăy đến với Ngài để nhận lănh mạch nước hằng sống, có sức làm no thoả mọi nỗi khát khao. Nhiều người trong họ đă cảm thấy vui mừng phấn khởi v́ lời Chúa đă đáp lại những ước vọng sâu xa nhất trong tâm hồn họ. Người th́ nói Chúa Giêsu thật là một tiên tri. Người khác c̣n đi xa hơn, tuyên xưng chính Ngài là Đấng Kitô, Vị Cứu Thế mà toàn dân đang mong đợi. Giữa đám đông dân chúng đó, có người đă gặp được Chúa và đón nhận tin mừng Ngài loan báo, nhưng cũng có những người bị vấp phạm v́ t́nh thương của Ngài. Nhất là những thủ lănh tôn giáo. Chính họ v à cha ông họ đă bao nhiêu ngàn năm mong chờ và xin trời hăy mưa Đấng Cứu Chuộc. Nhưng khi Đấng Cứu Chuộc đến, họ lại lên án và đóng đinh Ngài! V́ Ngài không đến như ḷng họ mong đợi. Họ mong đợi Ngài đến như một vị vua uy quyền vinh quang để tái lập lại triều đại huy hoàng của Đa-vít. Họ không thể chấp nhận Đấng Kitô mà lại xuất thân là một thợ mộc nghèo nàn, phải lao tác kiếm ăn qua. Khi Chúa Giêsu tự xưng ḿnh ngang hàng với Thiên Chúa: "Ta và Cha ta là một" th́ họ quyết tâm giết Ngài. Họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa mà lại yếu và nghèo nàn như vậy được. Họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa của t́nh thương, một Thiên Chúa đến để phục vụ và chịu thua thiệt.

Thảm kịch đó vẫn c̣n đang tái diễn hôm nay: con người vẫn đang chối từ Thiên Chúa. Và có lẽ trong thâm tâm chúng ta cũng khó chấp nhận một Thiên Chúa của t́nh thương. Chúng ta vẫn mong đợi một Thiên Chúa theo h́nh ảnh và những mơ ước của riêng ḿnh. Chúng ta không muốn nh́n nhận là Thiên Chúa có thể đến với ta qua những khó khăn, thử thách trong đời. Ta cũng không muốn đón nhận một Thiên Chúa khiêm nhường, đến để phục vụ và chịu thua thiệt v́ sợ rằng chúng ta cũng phải bắt chước giống như Ngài. Và như vậy ta sẽ vẫn bắt hụt Thiên Chúa trong cuộc đời. Không nhận ra Ngài, không nghe được tiếng Ngài mời gọi; cũng chẳng đón nhận được Ngài và niềm vui Ngài mang đến.

Một nhóm người khác đă được gặp Chúa một cách bất ngờ chính là những vệ binh được sai đến để bắt Chúa. Khi họ trở về tay không th́ các thủ lănh tôn giáo hỏi họ sao không điệu Chúa Giêsu về. Họ đă bào chữa bằng một lư do thật kỳ lạ: Xưa nay chưa từng thấy ai nói hay như ông này. Họ nói như vậy là v́ chính họ đă được nghe Chúa và tâm hồn họ đă được đánh động. Những vệ binh này đă đến trong sự hung hăng, sẵn sàng để bắt Chúa Giêsu. Nhưng trước khi bắt Ngài họ đă ṭ ṃ đứng nghe Chúa cùng với đám đông dân chúng và cảm thấy ḷng ḿnh xúc động v́ tin mừng Chúa rao giảng. V́ chính tâm hồn họ cũng đang khao khát kiếm t́m. Họ như t́m được ḍng suối mát khi nghe lời Chúa mời gọi ai khát hăy đến với Ngài mà uống. H ọ đă lắng nghe Chúa trong tâm t́nh đơn sơ và đă lănh nhận được sứ điệp của niềm vui và hy vọng. C̣n những thủ lănh tôn giáo với sự mù quáng do ghen tức, tự kiêu và thành kiến đă không nhận lănh được sự an b́nh. Trái lại tâm họ lại c̣n đầy giao động. Họ la mắng những người vệ binh là đă bị mê hoặc, và c̣n nguyền rủa đám đông dân chúng là lũ người dốt nát, không hiểu biết lề luật. Nhưng sự hiểu biết lề luật của họ và tinh thần vụ luật của họ đă không đem lại cho họ niềm vui ơn cứu độ. V́ ơn cứu độ chỉ đến với những ai khiêm tốn, nhận biết thân phận trống vắng và khao khát t́nh yêu của ḿnh. Biết mở rộng tâm hồn đón nhận T́nh Thương Yêu nhân hậu và ơn thứ tha được trao ban qua cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

Một người trong nhóm thủ lănh tôn giáo cũng đă gặp được Chúa, đó chính là Ni-cô-đê-mô. Ông là người trước đây đă lén lút đến gặp Chúa Giêsu ban đêm v́ sợ người Do Thái. Trong bóng tối của màn đêm, ông đă t́m được ánh sáng cho tâm hồn qua lần gỡ Đức Kitô và được Ngài biến đổi cuộc đời. Ông đă được Chúa Giêsu mạc khải về t́nh yêu thương quá đỗi mà Thiên Chúa đă dành cho nhân loại. Và giờ đây ông không c̣n sợ sệt nữa mà dám lên tiếng giữa công nghị để bênh vực Chúa Giêsu và c̣n đặt vấn đề với các thủ lănh tôn giáo về sự phán xét thiên lệch và bất công của họ.

Sự lên tiếng của Ni-cô-đê-mô đă không làm thức tỉnh được những người Pharisêu. Họ nói chẳng có tiên tri nào đến từ Ga-li-lê cả. Nhưng sự ghen tức đă làm họ mù quáng và sai lầm ngay trong lănh vực mà họ tự cho ḿnh là thông thái: V́ tiên tri Jonah đă đến từ Ga-li-lê. Các thủ lănh tôn giáo đă không đón nhận được Thiên Chúa v́ Ngài không đến như h́nh ảnh mà họ mong đợi. Và chúng ta cũng có nguy cơ không nhận ra Thiên Chúa khi Ngài đến viếng thăm ta, nếu ta đặt sai những giá trị trong cuộc đời. Ta vẫn có nguy cơ đặt niềm hy vọng nơi những thành công hay những ǵ ta sở hữu, hơn là trên t́nh thương. Sự thành công trước mặt Thiên Chúa là thành công của t́nh thương, đặt nền trên yêu thương và phục vụ. Như tấm gương yêu thương của Mẹ Tê-rê-sa Calcuta, người đă dâng hiến cả cuộc đời ḿnh để phục vụ những người cùi hủi. Sự lớn lao của t́nh thương trong cuộc sống nhiều khi ta vẫn chưa trân trọng. Những giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời ta là những giây phút ta dám chịu thua thiệt, dám hy sinh phục vụ tha nhân, nhất là những hy sinh trong tăm tối. Trong t́nh thương yêu rất khiêm tốn, ta sẽ gặp được Chúa Giêsu và được nhận lănh nơi Ngài nguồn mạch suối nước hằng sống.◙