Giải Đáp Giáo Lư

NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ĐỰỢC THAM DỰ NGHI THỨC THÀNH HÔN VÀ TIỆC CƯỚI CÁC CẶP HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH KHÔNG?

Lm Fx Ngô Tôn Huấn

 

Hỏi : Xin cha giải thích hai thắc mắc sau đây:

Người Công giáo có được tham dự đám cưới của hôn nhân đồng tính không?

Trong Thánh Lễ th́ khi nào th́ Chúa Giêsu hiện diện trong bánh và rượu, v́ có linh mục kia nói là khi linh mục đặt tay trên chén lễ th́ Chúa bắt đầu ngự xuống trên bánh và rượu. Điều này có đúng vậy không?

Trả lời:

1-Là người tín hữu Công Giáo, chúng ta có bổn phận sống và chu toàn mọi giáo lư và lề luật của Giáo Hội, là Mẹ đang thay mặt Chúa là Cha trong trách nhiệm dạy dỗ con cái ḿnh tuân giữ mọi điều cần thiết cho được rỗi linh hồn để hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa trên Nước Trời mai sau.

Cụ thể, giáo lư hôn nhân dạy mọi tín hữu biết rằng hôn nhân chỉ có giữa một người nam và một người nữ mà thôi, v́ đây là ư muốn của Thiên Chúa từ đầu khi tạo dựng con người có nam có nữa và truyền cho họ phải " sinh sản cho nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị địa cầu." ( St 1:28).

Chúa Giêsu đă nâng hôn nhân lên hàng bí tích và truyền cho con người mệnh lệnh là "sự ǵ Thiên Chúa đă phối hợp, loài người không được phân ly." (Mt 9: 6) (giáo luật số 1055 &1)

Như Thế, Giáo Hội không thể chiều theo su hướng của thời đại tục hóa để công nhận hôn nhân đồng tính (same sex mariage), tức là hôn nhân giữa hai người nam hay hai người nữ được, v́ đây là điều trái tự nhiên và vô luân, dựa trên chính lời Thiên Chúa đă nói với ông Mô-sê để truyền lại cho dân Do Thái xưa như sau: " Khi người đàn ông nào nằm với một người đàn ông như nằm với đàn bà, th́ cả hai đă làm điều ghê tởm,…" (Levi 20: 13)

Vậy mà các xă hội bệnh hoạn như Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ư, Đức…là những quốc gia có đông người theo Kitô giáo, lại công nhận loại hôn nhân trái tự nhiên này để chiều theo đ̣i hỏi của thiểu số người bệnh hoạn đ̣i công nhân cho việc trái tự nhiên này là hôn nhân. Đây quả là một tụt hậu thê thảm cho một nếp sống tinh thần và luân lư lành mạnh, khác xa với đời sống của mọi loài vật chỉ sống với bản năng và không biết ǵ về luân lư, thuần phong mỹ tục.

Chúng ta không ghét hay lên án những người sinh ra với khuynh hướng bất b́nh thường (abnormal) về phái tính (sexuality). Chúng ta thông cảm và tôn trọng họ như mọi người b́nh thường khác. Nhưng chúng ta không thể công nhận việc sống chung của họ là hôn nhân được, v́ bản chất trái tự nhiên, trái luân lư của sự phối hợp giữa hai người nam hay hai người nữ. Hôn nhân mà họ đ̣i công nhận- và đă được các xă hội bệnh hoạn kia công nhận- là thứ hôn nhân không thể đạt được mục đích của hôn nhân là sinh con cái và giáo dục chúng thành những người biết sống tự nhiên, phát triền b́nh thường về mọi mặt tinh thần và t́nh cảm.

Do đó, nếu các trẻ em mà những cặp hôn nhân đồng tính này nhận làm con nuôi th́ những trẻ này sẽ nghĩ sao và học được ǵ trong gia đ́nh chỉ có hai người cha hay hai người mẹ ? Tệ hại hơn nữa là khi thấy hai người cha hay hai người mẹ của chúng ngủ chung với nhau một giường ..th́ chúng sẽ nghĩ ǵ về sự chung sống này

Đấy là những vấn nạn đặt ra cho những cặp hôn nhân đồng tính, cho các nhà giáo dục, các nhà xă hội học và luân lư học, và cách riêng, cho các xă hội bệnh hoạn đă công nhận loại hôn nhân trái tự nhiên này.

Trên b́nh diện luân lư, đạo đức, Giáo Hội không bao giờ công, nhận loại hôn nhân trái tự nhiên này v́ tự bản chất nó là vô luân, trái tự nhiên và không thể đạt mục đích của hôn nhân mà Thiên Chúa đă thiết lập cho mục đích bảo tồn và phát triển sự sống của con người trên trần thế này cho đến ngày măn thời gian,

V́ Giáo Hội không công nhận, nên người tín hữu Công giáo cũng không được phép tham dự đám cưới của những cặp đồng tính này, kể cả dự tiệc cưới của họ. Lư do là tham dự như vậy, có nghĩa là công nhận việc sống chung của họ là hôn nhân theo luật của Chúa và của Giáo Hội, và phù hợp với luân lư đạo đức của con người.

Tiện đây cũng xin nói thêm điều này : ngay cả những đôi hôn phối Công Giáo, v́ lư do riêng nào đó, không được chứng hôn trong nhà thờ,tức là thành hôn trong Giáo Hội, mà vẫn tổ chức tiệc cưới bên ngoài như những cặp hôn phối hợp pháp khác, th́ người Công giáo cũng không nên tham dự tiệc cưới này, v́ tham dự như vậy, cũng có nghĩa là công nhận sự thành hôn của họ là hợp pháp theo giáo lư của Giáo Hội.

Cũng cùng lư do này, người cử tri Công giáo cũng không được bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào đă công khai chống lại Giáo Hội v́ tán thành việc phá thai, ly dị, chết êm dịu (euthanasia) và hôn nhân đồng tính. Các ứng viên này có tham dự Thánh Lễ th́ cũng không được rước Ḿnh Thánh Chúa như những người tín hữu sống theo giáo lư, giáo luật của Giáo Hội,

2-Về câu hỏi thứ hai, xin được trả lời như sau:

Mỗi khi Thánh Lễ được cử hành th́, một cách thiêng liêng, Chúa Giêsu hiện diện trong linh mục cử hành, trên bàn thờ, trong Sách Phúc Âm (Gospel Book) và trong cộng đoàn giáo dân tham dự, đúng như lời Chúa đă phán bảo:

"Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, th́ có Thầy ở đấy , giữa họ." (Mt 18: 20)

Nghĩa là khi linh mục mặc lễ phục, bước lên cung thánh để cử hành Thánh lễ th́ Chúa Giêsu đă hiện diện cùng với linh mục và giáo dân tham dự để diễn lại bữa ăn sau cùng của Chúa với Nhóm Mười Hai Tông Đồ, và nhất là dâng lại Hy Tế thập giá mà một lần Chúa đă dâng trên thập giá năm xưa để xin Chúa Cha tha tội cho cả loài người đáng phải phạt v́ tội.

Ngày nay trên bàn thờ ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội, Chúa đă liên tục mượn tay và miệng của các Thừa tác viên có chức thánh là Giám mục và Linh mục để dâng lại Hy tế thập giá của Người cùng thể thức và mục đích Chúa đă một lần dâng lễ đền tội lên Chúa Cha trên thập giá cách nay trên 2000 năm để xin ơn tha thứ cho con người ngày nay như cho con người xưa kia. V́ thế Thánh Lễ Tạ Ơn (Eucharist là việc thờ phượng, ca ngượi, cảm tạ, và xin ơn cao trọng và quan trọng nhất mà Giáo Hội hiệp nhất cùng với Chúa Giê-su Kitô để dâng lên Chúa Cha cho mục đích cứu rỗi con người tội lỗi ngày nay và c̣n tiếp tục cho đến ngày măn thời gian.

Khi cử hành Thánh Lễ hay bất cứ Bí tích nào, th́ giám mục và linh mục đều phải làm nhân danh Chúa Kitô (in persona Christi) chứ không nhân danh chính ḿnh bao giờ.

Như thế, chính Chúa Kitô rửa tội, thêm sức, cử hành Thánh Lễ, tha tội, và sức dầu bệnh nhân (và truyền chức thánh dành riêng cho giám mục) qua tay giám mục và linh mục. Phải nói lại điều này để lưu ư mọi người là linh muc, hay giám mục chỉ là công cụ hữu hiệu Chúa dùng để ban phát ơn thánh của Người cho những ai muốn lănh nhận cách nhưng không (gratuitously).

Cũng chính v́ linh mục hay giám mục chỉ là thừa tác viên, nên sự hữu hiệu (validity) của bí tích không liên hệ ǵ đến phẩm chất của thừa tác viên con người (ex opera operato). Do đó, đừng ai thắc mắc hay nghi ngờ Thánh Lễ của linh mục này hay linh mục kia không thành sự v́ cho là linh mục đó có đời sống bất xứng. Nếu thực sự có đời sống bất xứng, mà vẫn cử hành các bí tích hay Thánh Lễ, th́ tất cả vẫn thành sự (validly), nhưng người cử hành sẽ mắc tội phạm thánh (sacrilege). Tội phạm thánh hay tội trọng là tội cấm làm lễ (linh mục) và rước lễ (giáo dân) (x.giáo luật số 916, SGLGHCG, số 1415)

Trở lại câu hỏi khi nào Chúa Giê su hiện diện trong hai chất thể bánh và rượu.

Khi linh mục đặt tay và cấu xin trên chén thánh (Chalice) th́ đó mới chỉ là phút nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần (Epiklesis, Epiclesis) để Người biến bánh và rượu thành Ḿnh và Máu Chúa Kitô. Nhưng Chúa Kitô chỉ thực sự hiện diện trong bánh và rượu nho sau khi linh mục đọc lời truyền phép ( consecration) mà thôi. Nghĩa là khi linh mục giơ tay trên lễ vật để xin ơn Chúa Thánh Thần th́ lúc đó bánh và rượu nho chưa được biến đổi bản thờ (transubstantiation) để trở nên Ḿnh và Máu Chúa Kitô, cho nên Chúa chưa thực sự hiện diện trong bánh và rượu lúc này. Chúa chỉ thực sự hiện diện sau khi linh mục đọc lời truyền phép là: Đây là Ḿnh Thầy…, đây là chén Máu Thầy… đúng như chữ đỏ (rubric) qui đinh.

Chính v́ thế mà trước đây khi Thánh Lễ c̣n cử hành bằng tiếng La tinh, và linh mục quay lưng lại với giáo dân, th́ sau khi linh mục đọc lời truyền phép và dâng Ḿnh Thánh Chúa lên th́ người giúp lễ phải rung chuông để báo cho cộng đoàn tham dự lễ biết rằng Chúa Giêsu đă thưc sự hiện diện trong hai chất thể là bánh và rượu nho để mọi người cúi đầu thờ lậy.

Tóm lại, trong phụng vụ thánh, th́ Chúa Giêsu luôn có mặt trong các Thừa tác viên con người là linh mục và giám mục, nghĩa là chính Chúa hiện diện trong các Thừa tác viên này để rửa tội, thêm sức, tha tội, sức dầu bệnh nhân và nhất là dâng lại Hy tế thập giá của Người một lần nữa trên bàn thờ ngày nay, cùng thể thức và mục đích mà xưa Chúa đă một lần dâng Hy Tế này lên Chúa Cha trên núi Sọ để đền tội thay cho cả nhân loại. Nhưng trong Thánh Lễ Tạ Ơn hằng ngày được dâng trên bàn thờ ở khắp nơi trong Giáo Hội, th́ Chúa chỉ thực sự hiện diện (real presence) trong hai chất thể bánh và rượu nho sau khi linh mục đọc lời truyền phép mà thôi.

Việc linh mục giơ tay trên lễ vật và đọc lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần th́ lúc này Chúa Kitô chưa thực sự ngự xuống trong bánh và rượu nho.

Ước mong những lời giải thích trên thỏa măn câu hỏi đặt ra.◙