Mục Lục 179

 

Thường Xuyên

Thư Ṭa Soạn DĐGD 2

Hộp Thư Độc Giả DĐGD 4

Chủ Đề

Mẹ Têrêsa Calcutta: Một vị Thánh Ẩn Trong Bóng Tối Minh Tuệ 6

Thánh Nữ Têrêsa Thánh Calcutta Lê Thiên 9

Tiểu Sử Mẹ Têrêsa Thành Calcutta J.B. Đặng Minh An 13

Kư Ức và H́nh Ảnh… Mẹ Têrêsa Calcutta Minh Tuệ 15

Các Thánh Cũng Là Những Con Người Phạm Hồng-Lam 18

Tuyên Ngôn Ḥa B́nh của Các Vị Lănh Đạo Lm Trần Đức Anh,OP 19

Hành Tŕnh Bền Vững Đức Tin 26

Thư Nguyên GM Hoàng Đức Oanh gửi HT Thích Không Tánh 31

Lượm Lặt Đó Đây: Trần Phong Vũ 28

Kiếp Nạn, Nhân Quả và Nghiệp Báo Jos. Ngô Văn Kha, CSsR 32

Viết Từ Canada:Hồi Giáo Dưới Cái Nh́n Công Bằng Mặc Giao 34

Kinh Tế: Bóng Ma Tin Tặc Trong Ngân Hàng VN Trần Nguyên Thao 38

Sổ Tay Thường Dân: Chuyện Ông Đinh Thế Huynh Tưởng Năng Tiến 41

Lời Kêu Gọi Khẩn Bs Trần Văn Cảo 46

Từ Một Tấm Ḷng Phạm Mimh-Tâm 60

Thư của HĐGMVN Góp Ư Dự Thảo Gm Phê-rô Nguyễn Văn Khảm 63

Tôn Giáo

Giải Đáp Giáo Lư: Người CG Có Được Tham Dự… Lm Fx. Ngô Tôn Huấn 47

Tin Mừng Giữa Ḍng Đời: Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu Trần Việt Cường 51

Lễ Phong Chức Tân Giám Mục Kamloops Joseph Nguyễn Phương DĐGD 21

Lư Tưởng & Phương Pháp Huấn Luyện P.T.Cursillo Lm Cao Phương Kỷ 44

Bài Giảng Thánh Lễ Tuyên Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta Minh Tuệ 55

Thông Tin, Văn Hoá, Xă Hội, Linh Tinh

Sứ Điệp Văn Hóa Nơi Cuộc Sống Tha Hương Nguyễn Đăng Trúc 69

Chuyện Phiếm Canada: Lời Khuyên của Mẹ Trà Lũ 70

Thơ Gió Chướng: Bạo Chúa Lên Ngôi Cuồng Phong 76

Hội Đồng Liên Tôn Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Formosa Ngọc Lan 77

30 Tổ Chức Phản Đối CSVN Cưỡng Bức Chùa Liên Tŕ 79

Ân Xá Quốc Tế Kêu Gọi VN Trả Tự Do Cho 82 Tù Nhân Vũ Quốc Ngữ 82

Hơn 10,000 Giáo Dân Giáo Phận Vinh Cầu Nguyện Cho Ḥa B́nh 85

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Anh Ba Sàm JB. Nguyễn Hữu Vinh 86

"Chúa Là T́nh Yêu" Đêm Nguyện Ca Trangđài Glassey-Trầnguyễn 92

Giới Thiệu Tác Phẩm Những Khuôn Mặt Văn Hóa VN Paris Trần Văn Cảnh 95

Một Mùa Hè Nhiều Biến Động Kính Ḥa 97

Đôi Lời về Ông Lưu Khắc Cảnh, Tín Hữu Phi Thường Nguyễn Đức Tuyên 100

Phó CT Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh Hoàng Trần 103

Trang Y Học: Thuốc Cấp Cứu Epipen Bs Vũ Thế Truyền 104

Gia Chánh: Chè Bánh Lọt Bà Hương B́nh / Giang Anh 105

Nhà Báo Vơ Long Triều Qua Đời 108

Vĩnh Biệt Anh, F.X. Phan-Đức-Thông, Người Nói Thẳng Nguyễn Đăng Trúc 109