Mục Lục - 177

 

Thường Xuyên

Thư Ṭa Soạn DĐGD 2

Hộp Thư Độc Giả DĐGD 4

Chủ Đề

Sứ Điệp Của ĐTC Nhân Dịp Thăm Ba Lan G. Trần Đức Anh, OP 6

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 Nguyễn Đức Tuyên 7

Cộng Sản Hủ Hóa Tôn Giáo Để Làm Công Cụ Lm Cao Phương Kỷ 13

Ṭa Án Quốc Tế Chính Thức Bác Đường 9 Hồng Duy – Thanh Tuấn 17

Phán Quyết Của Ṭa Trọng Tài LHQ Lê Minh Nguyên 21

Viết Từ Canada: Việt Nam Làm Ǵ & Hải Chiến Hoàng Sa… Mặc Giao 27

Lượm Lặt Đó Đây: Khi Nancy Nguyễn Nổi Giận Trần Phong Vũ 29

Kinh Tế: Hậu Họa Kinh Tế Từ Vụ Formosa Xả Độc Trần Nguyên Thao 33

Pháp Để Quốc Tang Sau Vụ Tàn Sát Tại Nice Hương Giang 36

Thơ Gió Chướng: Cái Số Đen X́ Cuồng Phong 37

ĐTC Gửi Điện Tín Chia Buồn Về Vụ Khủng Bố Tại Nice Linh Tiến Khải 38

Người Dân Việt Trong Tay Bạo Quyền CS Lê Thiên 39

Người Việt Ḿnh Phạm Minh-Tâm 42

Tôn Giáo

Tân Giám Mục Phụ Tá Của Tổng Giáo Phận Saigon: Giuse Đỗ Mạnh Hùng 12

Tân Giám Mục Chánh Ṭa Kamloops: Giuse Nguyễn Thế Phương 12

Giải Đáp Giáo Lư: Linh Mục – Đức Ki-tô Thứ Hai Lm Fx. Ngô Tôn Huấn 63

Tin Mừng Giữa Ḍng Đời: Chúa Giê-su Và Người Phụ Nữ Trần Việt Cường 69

Thông Tin, Văn Hoá, Xă Hội, Linh Tinh

Sổ Tay Thường Dân: Chúng Ta/Chúng Nó - Ân Nghĩa Tưởng Năng Tiến 45

Thuyền Nhân Việt Nam Toàn Cầu T́m Lịch Sử Trangđài Glassey Trầnguyễn 52

Thơ Trangđài Glassey Trầnguyễn: Văn Tế Thập Loại Thuyền Nhân 55

Nhà Cầm Quyền Khẳng Định Sẽ Phá Bỏ Chùa Liên Tŕ Ở Saigon 58

Ư Kiến Của Ṭa Soạn Về Thông Báo Của Ṭa TGM Saigon DĐGD 59

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Dr. Rupert Neudeck Trầm Hương Thơ 60

Bóng Giáo Đường Nơi Trại Phong Nguyễn Thảo Nam 75

Phỏng Vấn Luật Sư Lê Công Định Phạm Thanh Nghiên 77

V́ Sao Nhà Cầm Quyền Việt Nam Gia Tăng Đàn Áp JB Nguyễn Hữu Vinh 82

Những Tin Đáng Ghi Nhận Trong 30 Ngày Qua 85

Nghị Quyết Của Nghị Viện Âu Châu Về Nhân Quyền Tại Việt Nam 92

Chuyện Phiếm Canada: Xin Cứu Chúng Con Trà Lũ 96

Một Góc Nh́n Nguy Hiểm Khác Về Tai Họa Khủng Bố Trần Phong Vũ 100

Gia Chánh: Cà Bung Bà Hương B́nh 103

Trang Y Học: Bệnh Mắt Khô Bs Vũ Thế Truyền 104

Những Cuộc Biểu T́nh Ủng Hộ Phán Quyết Của Ṭa Trọng Tài VRNs 105

Thơ Nguyễn Trọng Tạo: Mặn Hơn Muối - Điệp Khúc Tiếng Sáo 108

Cựu Thượng Nghị sĩ VNCH Lê Châu Lộc Qua Đời 110