Mục Lục - 175

Thường Xuyên

Thư Ṭa Soạn DĐGD 2

Hộp Thư Độc Giả DĐGD 4

Chủ Đề

Tiền Bạc & Quyền Lực Làm Phương Hại Giáo Hội Minh Tuệ 6

Cha Tađêô Nguyễn Văn Lư Được Trả Tự Do Tổng Hợp 9

Câu Chuyện Vũng Áng TS Mai Thanh Truyết 15

Thông Báo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam TGM Phao-lô Bùi Văn Đọc 19

Vài Suy Nghĩ Quanh Bản Thông Báo Trần Phong Vũ 20

Ngậm Hạt Thị Ăn… Cá Chết Phạm Minh-Tâm 26

Thư Chung Ṭa Giám Mục Xă Đoài GM Phao-lô Nguyễn Thái Hợp 31

Thư Chung Ṭa Giám Mục Xuân Lộc GM Giu-se Đinh Đức Đạo 33

Thơ Gió Chướng: Chán Mớ Đời Cuồng Phong 34

Những Văn Thư Gây Gốc của GP Xuân Lộc & Bà Rịa J.B. Nguyễn Hữu Vinh 35

Người Tín Hữu CG Thấy Ǵ, Cảm Ǵ Khi Đọc Lá Thư Trần Phong Vũ 38

Vài Trăn Trở Qua Lá Thư Đầu Tiên Người Con Của Địa Phận Xuân Lộc 41

HĐ Liên Tôn VN Quốc Nội: Bản Lên Tiếng 42

Vai Tṛ Tôn Giáo Trước Hiện T́nh GM Vincent Nguyễn Văn Long 43

Câu Chuyện Từ Nước Đức: Quả Đấm Thép … Phạm Hồng-Lam 50

Kinh Tế: Cá Chết, Lúa Chết, Người Đổ Máu Trần Nguyên Thao 54

Viết Từ Canada:Bang Giao Việt-Mỹ Sẽ Tiến Triển Ra Sao? … Mặc Giao 60

Dân Hà Nội Xuống Đường Phản Đối Vụ Vũng Áng J.B. Nguyễn Hữu Vinh 68

Hải Pḥng Đất Cảng "Đáp Lời Sông Núi" Việt Anh 70

Lượm Lặt Đó Đây Trần Phong Vũ 74

Đọc "Vài Suy Nghĩ" của Trần Phong Vũ Lê Thiên 103

Mấy Suy Nghĩ Quanh Thông Báo "Cá Chết" Alf Hoàng Gia Bảo 106

Tôn Giáo

ĐC Đinh Đức Đạo, Tân GM Ṭa Xuân Lộc G. Trần Đức Anh OP 7

ĐC Nguyễn Văn Long, Tân GM Chính Ṭa Parramatta G. Trần Đức Anh OP 8

Hawaii: Một Tiểu Bang, Hai Vị Thánh Lm Joseph Cao Phương Kỷ 11

Giải Đáp Giáo Lư: Làm Sao Để Xứng Đáng Lm Fx. Ngô Tôn Huấn 83

Sống Đạo Giữa Đời: GM Vinh-sơn Nguyễn Văn Long Lê Thiên & Lê Tinh Thông 86

Tin Mừng Giữa Ḍng Đời: Chúa Gọi Lêvi Trần Việt Cường 91

Thơ :Thân Con Tim Mẹ Trangđài Glassey-Trầnguyễn 82

5 Lư Do Nên Ở Lại Đến Hết Thánh Lễ George Martell 95

Thông Tin, Văn Hoá, Xă Hội, Linh Tinh

Dân Biểu Loretta Gửi Thư Cho TT Obama Về Chuyến Đi VN 66

Trần Huỳnh Duy Thức Tuyệt Thực Trong Tù Lê Công Định 67

Thơ Hồ Chí Bửu: Biển Chết và Ta Chết Trong Hồn 79

Chuyện Phiếm Canada: Chuyện Sách Quư & Lễ Hiền Mẫu Trà Lũ 96

John Vietnam Nguyễn: Ḷng Biết Ơn Trangđài Glassey-Trầnguyễn 101

Ông Nguyễn Minh Cần Qua Đời 105

Gia Chánh: Dưa Giá Ngó Sen Bà Hương B́nh 108

Trang Y Học: Mini Stroke Bs Vũ Thế Truyền 109