Mục Lục - 174

 

Thường Xuyên

Thư Ṭa Soạn DĐGD 2

Hộp Thư Độc Giả DĐGD 4

Chủ Đề

Tông Huấn Mới của ĐTC "Amoris Laetitia" G. Trần Đức Anh OP 6

Ư Kiến Của Các Vị Lănh Đạo Giáo Hội Về Tông Huấn Hồng Thủy, OP 11

Tuyên Ngôn Của ĐTC & Hai Vị Lănh Đạo G. Trần Đức Anh OP 14

Đức Giáo Hoàng Đưa Người Tị Nạn Hồi Giáo Về Vatican 15

"Hăy Phân Biệt Và Đồng Hành Với Họ" Phạm Hồng-Lam 20

Hầu Hán, Hùng Hay Hèn? Lê Thiên 24

Lượm Lặt Đó Đây: Chuyện Tổng Thống Mua Nhà Trần Phong Vũ 28

Thơ Gió Chướng: Bầy Đặt Làm Chi Cuồng Phong 38

Viết Từ Canada: Vinh Danh Phái Nữ… Mặc Giao 39

Kinh Tế: Kinh Tế VN Sau Đại Hội Cộng Đảng 12 Trần Nguyên Thao 44

Tôn Giáo

Chúa Thánh Thần Đấng Ban Tự Do TGM Ngô Quang Kiệt 16

Tang Lễ "Mother Mary Angelica" Lm. Joseph Cao Phương Kỷ 17

Câu Chuyện Từ Nước Đức : Về Các Giáo Hội … Phạm Hồng-Lam 50

Giải Đáp Giáo Lư: Có Cần Xin Lễ Cầu Cho Thai Nhi…? Lm Fx. Ngô Tôn Huấn 53

Tin Mừng Giữa Ḍng Đời: Con Người Có Quyền Tha Tội Trần Việt Cường 58

Sống Đạo Giữa Đời: Phép Lạ Của Đức Mẹ Lê Thiên & Lê Tinh Thông 61

Diễn Nguyện Đàng Thánh Giá Trang Đài Glassey Trầnguyễn 63

Xiển Dương Những Gương Sống Và Dấn Thân Ki-Tô Giáo Phạm Hồng Lam 77

Thông Tin, Văn Hoá, Xă Hội, Linh Tinh

Chúc Mừng Kim Khánh Linh Mục ĐGM Mai Thanh Lương 13

BS Nguyễn Đan Quế Nhận Giải Thưởng Nhân Quyền Gwangju 2016 27

Đảng CSVN Đùa Bỡn Với Hiến Pháp Và Các Định Chế Đào Tăng Dực 30

Khi một thiểu số "quần chúng" nắm quyền quyết định FB Đoan Trang 35

Tôi xin hỏi? Bùi Tín 37

Thơ Trần Hữu Khắc: Những Lời Tâm Huyết Gửi Bạn Trẻ 55

Khối Tự do Dân chủ 8406 Tuyên Bố Nhân Kỷ Niệm 10 Năm Khối 8406 67

Bản Lên Tiếng Nhân Vụ Nhà Cầm Quyền Đàn Áp Khối 8406 71

Chuyện Phiếm Canada: Bài Ca Yêu Nước Trà Lũ 90

Gia Chánh: Thỏ Nấu Rượu Bà Hương B́nh 74

Trang Y Học: Bệnh Tắc Mạch Máu Trong Phổi Bs Vũ Thế Truyền 75

Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam Bị Chặn Sinh Hoạt J.B Nguyễn Hữu Vinh 76

Thơ Nguyễn Đức Lập: Chén Rượu Mừng Xuân 78

Sổ Tay Thường Dân: Dấu Tay Trung Quốc hay Vết Bẩn Tưởng Năng Tiến 79

Suy nghĩ về chuyện Hội Nhập tại Xă Hội Âu Mỹ Đoàn Thanh Liêm 85

Ra Mắt Sách: Phóng Viên Chiến Trường: T́nh Yêu, Ngục Tù & Vượt Biển 90

Chuyện Phiếm Canada: Bài Ca Yêu Nước Trà Lũ 92

Vài Ư Nghĩ Về Những H́nh Thái Xâm Nhập Cộng Đồng Trần Phong Vũ 95

Mặt Trăng Nằm Nghiêng Vĩnh Chính 98

Một Con Người - Một Câu Chuyện Nguyễn Thị Lệ Quyên 103

Những Tin Đáng Ghi Nhận Trong 30 Ngày Qua 106