Mục Lục - 169

 

Thường Xuyên

Thư Ṭa Soạn DĐGD 3

Hộp Thư Độc Giả DĐGD 5

Chủ Đề

Đêm Ánh Sáng TGM Ngô Quang Kiệt 7

Chúa Giê-su Loan Báo Triều Đại Nước Trời Lm Trần Thái Đỉnh 9

Mê Chúa Chiên Lành Trang Đài Glassey Trầnguyễn 11

Thơ Hoàng Giang: Tâm An B́nh . 12

ĐGH Lên Án Cuộc Thảm Sát Ở Paris Theo Le Figaro 13

Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng GM Thế Giới Lm Trần Đức Anh OP 14

Năm Thánh Ngoại Thường Ḷng Thương Xót Lê Thiên 16

Nghi Thức Mở Cửa Ḷng Thương Xót Ủy Ban Phụng Tự / HĐGMVN 20

Đền Thánh Phê-rô Tại Vatican Chuẩn Bị Mở Cửa Giu-se Thẩm Nguyễn 23

ĐTC Phan-xi-cô Tông Du và Rao Giảng Tin Mừng Lm J. Cao Phương Kỷ 24

Viết Từ Canada – Hoa Dân Chủ Nở Giữa Mùa Đông Mặc Giao 28

Nhân Danh Ai? Nhân Danh Cái Ǵ ? Đỗ Mạnh Tri 34

Tổng Thống Hollande: Pháp Sẽ Tấn Công IS Trên Mọi Lănh Thổ . Như Tâm 36

Lượm Lặt Đó Đây: Nối Gót Các Linh Mục, Tu Sĩ Ḍng Trần Phong Vũ 37

…Những Người Chúa Thương Phạm Minh-Tâm 40

Kinh Tế: C̣n Việt Cộng, 50 Năm Nữa, Kinh Tế C̣n Tụt Hậu Trần Nguyên Thao 44

Câu Chuyện Từ Nước Đức: Chúng Ta Muốn Để Lại Phạm Hồng Lam 47

Tôn Giáo

Giải Đáp Giáo Lư: Năm Thánh Với Ơn Toàn Xá Lm Fx. Ngô Tôn Huấn 60

Sống Đạo Giữa Đời: D́ Hiếu Lê Thiên & Lê Tinh Thông 63

Tin Mừng Giữa Ḍng Đời: Hành Tŕnh Theo Một Ánh Sao Trần Việt Cường 67

Thông Tin, Văn Hoá, Xă Hội, Linh Tinh

Sổ Tay Thường Dân: Nhà Nước Tận Thu, Nhân Dân Tận Diệt Tưởng Năng Tiến 53

Thơ Gió Chướng: Nobel Ḥa B́nh Khổng Tử Cuồng Phong 58

Ṭa TGM Hà Nội Thông Báo v/v Những Lấn Chiếm GM Chu Văn Minh 59

Gia Chánh: Xôi Gấc Bà Hương B́nh 70

Trang Y Học: Đau Bao Tử Bs Vũ Thế Truyền 71

Phong Cách Tỏ Lộ Nhân Cách Lê Thiên 72

Lời Thai Nhi Trang Đài Glassey Trầnguyễn 78

ĐTC Phan-xi-cô Xếp Hàng Ăn Cháo Với Người Nghèo J.B. Thái Ḥa 79

Thông Cáo Báo Chí: Giải Nhân Quyền 2015 Mạng Lưới Nhân Quyền VN 82

Thương Nhớ Bác Chín Đoàn Thanh Liêm 84

Chuyện Phiếm Canada:Cụ Chánh Kể Chuyện Trà Lũ 86

Từ Cách Sống Tới Cái Chết Của Cố TT Ngô Đ́nh Diệm Trần Phong Vũ 91

Nhà Văn Tưởng Năng Tiến Đại diện ViDan Foundation Thăm Cambodia 96

Việt Nam Sẽ Có Công Đoàn Độc Lập Nguyễn Quốc Khải 99

Những Sai Lầm Của Bản Tin Báo Người Việt Độc Giả Chẳng Đặng Đừng 102

Những Tin Đáng Ghi Nhận Trong 30 Ngày Qua 104

"Huynh, Đọc Kinh Với Đệ" Vĩnh Chánh 107

Đại Hội Hát Lên Mừng Chúa Phóng Viên DĐGD 110