Giải Đáp Giáo Lư

PHẢI SỐNG ĐẠO CÁCH NÀO

ĐỂ MƯU PHẦN RỖI CHO M̀NH VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC NHẬN BIẾT CHÚA

QUA GƯƠNG SỐNG CHỨNG NHÂN CỦA M̀NH?

Lm. Fx Ngô Tôn Huấn

Hỏi: xin cha cho biết phải sống Đạo cách nào để cho ḿnh và giúp khác được cứu rỗi?

Trả lời:

Là người có niềm tin Thiên Chúa, th́ mục đích tối cao của đời ḿnh phải là t́m Chúa để yêu mến Người trên hết mọi sự và ước muốn được cứu độ để vui hưởng Thánh Nhan Chúa trên cơi vĩnh hằng mai sau.

Cho mục đích nói trên, th́ người tín hữu phải thực tâm đầu tư tâm trí, khả năng và th́ giờ vào việc t́m kiếm Thiên Chúa và yêu mến Người trong suốt hành tŕnh đức tin của ḿnh trên trần thế này cho đến ngày nhắm mắt ĺa đời.

Cụ thể, phải sống Đạo cách nào để nói lên khát vọng t́m Chúa và Vương Quốc b́nh an, hạnh phúc của Người?

Có Đạo và sống Đạo là hai việc nh́n qua có vẻ giống nhau, nhưng thực rất khác nhau về mọi khía cạnh.

Thật vậy, có Đạo có nghĩa là ḿnh đi theo một tôn giáo nào đang có mặt trên thế giới như Đạo Công Giáo (Roman Catholicism), Chính Thông Đông Phương (Eastern Orthodox Churches) Đạo Do Thái (Judaism) Tin Lành (Protestants) Đạo Phật (Buddhism), Đạo Ấn Giáo (Hinduism) Đạo Khổng (Confucianism), Đạo Lăo, (Taoism) Thần Đạo (Shinto của Nhật bản) Hồi Giáo (Islam). v..v..

Tin đồ các tôn giáo trên ở khắp nơi trên thế giới.Nhưng đông đảo nhất là tín đồ Kitô Giáo thuộc các Giáo Hội Công Giáo La Mă, Chính Thông Giáo Đông Phương, các nhánh Tin Lành, và Anh Giáo (Anglican Communion) .Trong các Giáo Hội và giáo phái này, th́ tín hữu Công Giáo chiếm đa số với trên một tỉ người đă gia nhập Giáo Hội qua Phép Rửa.

Con số th́ đông và cơ sở th́ to lớn và đồ xộ với các Thánh đường nguy nga từ giáo đô La Mă cho đến các điạ phương nghèo khó, như các giáo xứ ở miền quê Việt Nam, nơi giáo dân phần nhiều c̣n sống khó khăn về mặt kinh tế nhưng cũng xây được các nhà thờ rộng lớn và khang trang với vật liệu mua từ nước ngoài như đá hoa cương, tháp chuông và bàn thờ, đèn nến…

Nếu chỉ nh́n qua những kiến trúc bề ngoài th́ người du khách phải trầm trồ thán phục Giáo Hội Việt Nam về sức sống Đạo phong phú hơn nhiều nơi trong khắp Giáo Hội hoàn vũ.

Ở nước ngoài như Hoa Kỳ, Canada, và Úc Châu, người Công giáo Viêt Nam cũng xây được những nhà thờ nhà xứ to và đẹp hơn nhiều nhà thờ ở địa phương.

Nhưng đấy chỉ là bề nổi, bề ngoài của việc sống đạo, và vẻ huy hoàng bề ngoài này không hẳn đă phản ảnh trung thực bề sâu và mặt ch́m của ḷng mộ đạo sâu sắc. Nghĩa là phải sống Đạo cách đích thực có chiều sâu để khiến cho Chúa Kitô không phải than trách như Người đă quở mắng bọn Biết phái xưa kia: "Dân này tôn tính Ta bằng môi bằng miệng c̣n ḷng chúng th́ lại xa Ta." (Mt 15: 8)

Tôn kính bằng môi bằng miệng có nghĩa chỉ sống đạo cho có h́nh thức bề ngoài, như vẫn đi lễ, đọc kinh, hành hương v.v nhưng tâm trí c̣n bám chặt vào những thực tại trần thế như tiền của, danh vọng phù phiếm hư hèn đến mức làm nô lệ và tôn thờ chúng cùng với mọi thú vui vô luân vô đạo, thay v́ phải tôn thờ một ḿnh Thiên Chúa trên hết mọi sự chóng qua ở đời này.

Mặt khác, cũng phải sống Đạo cách nào trước mắt người đời "để cho thiên hạ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời." Như Chúa Giê su đă dạy các môn đệ và dân chúng xưa kia. (Mt 5: 16).

Thật vậy, có tên là người Công giáo phải đi đôi hay gắn liền với ḷng tin yêu Chúa cách sâu đậm đích thực th́ mới có giá trị thuyết phục và hy vọng được cứu rỗi như ḷng Chúa mong muốn cho hết mọi người chúng ta.

Trong hoàn cảnh thế giới tục hóa (secularism) ngày nay, chủ nghĩa vô thần, vô luân, tôn thờ tiền bạc (cult of money) và ham mê khoái lạc (hedonism) đang chi phối mạnh mẽ để lôi kéo con người ra khỏi mọi niềm tin tôn giáo, nhất là niêm tin có Thiêm Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, đầy yêu thương và giầu ḷng tha thứ. Chính v́ Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành nên Người gớm ghét mọi tội lỗi và sự dữ, như giết người, giết thai nhi để bán các cơ phận của thai nhi như mắt, tim phổi, thận để làm giầu, khủng bố, bắt cóc chặt đầu con tin, dâm ô, trộm cướp, gian ác, bóc lột, thù nghịch.,nhất là buôn bán phụ nữ và trẻ gái cho bọn bất lương hành nghề măi dâm và ấu dâm rất khốn nạn…Do đó, muốn sống niềm tin cho có chiều sâu thực sự, th́ người tín hữu Công giáo phải quyết tâm xa tránh mọi tội lỗi và sự dữ nói trên cùng với lối sống của người đời không có niềm tin, hay có mà không sống niềm tin ấy cách cụ thể. Phải xa tránh tội lỗi và những cách sống thiếu niềm tin của biết bao người khác để nói lên ḷng yêu mến Chúa thực sự, tức yêu mến sự thiện, sự tốt lành, sự trong sạch, sự khôn ngoan, sự công chính… là những đặc tính cản bản thuộc về Thiên Chúa cực tốt cực lành. Cụ thể, yêu mến Chúa thực sự đ̣i hỏi mọi người tin có Chúa trước hết phải tuân giữ mọi Điều Răn của Chúa như Chúa Giê su đă dạy: "Ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy." (Ga 14: 23)

Hay rơ hơn nữa, "Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong t́nh thương của Thầy. Như Thầy đă giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong t́nh thương của Người," (Ga 15: 10)

Giữ lời Thầy có nghĩa là thực thi những ǵ Chúa đă dạy, cụ thể là hai điều răn lớn và quan trọng nhất: đó là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người khác như yêu thương chính ḿnh, như Chúa Giê su đă nói với một luật sĩ kia. (Mc 12: 28-31).

Tuân giữ các điều răn của Chúa không phải để làm lợi ǵ cho Chúa mà v́ lợi ích của chính con người mà thôi.Chúa tuyệt đối không được lợi lộc ǵ hay muốn t́m lợi lăi nào, khi ta tuân giữ các giới răn của Người. Chắc chắn như vậy.

Nói khác đi, nếu ai cũng được tự do cướp vợ giật chồng của nhau, tự do chiếm đoạt tài sản của người khác, tự do ăn gian nói dối và tự do giết người và dâm đăng th́ thử hỏi thế giới này sẽ đi về đâu?

Xă hội có luật pháp và người tín hữu Chúa Kitô có các giới luật của Thiên Chúa, vậy mà vẫn c̣n đầy rẫy những tội lỗi và sự dữ như giết người, oán thù, giết thai nhi, trộm cướp, bóc lột, gian dâm và hiếp dâm, bạo động và chiến tranh…Như vậy, th́ thử hỏi: nếu không có luật pháp xă hội và các giới răn của Thiên Chúa th́ đời sống con người và xă hội sẽ thê thảm đến mức nào? V́ thế, tuân giữ luật pháp của xă hội và các giới răn của Chúa chỉ có lợi cho con người chứ không có lợi lộc ǵ cho Chúa hết.Cho nên, ta phải cảm tạ Chúa v́ Người đă ban lề luật cho ta tuân giữ để được hạnh phúc ngay từ đời này, và nhất là đời sau.

Nói cách khác, nếu ai cũng biết tôn trọng mạng sống và danh dự của ḿnh và của người khác, không ai thay vợ đổi chồng v́ ham vui bất chính, không ai lường gạt, bóc lột người khác, không ai tham tiền để mở ṣng bạc, nhà điếm, trông cây thuốc phiện và cần sa, mở nhà tắm hơi trá h́nh để hành nghề măi dâm, không ai gian ác để giết người, giết thai nhi…th́ bộ mặt của thế giới này đă không quá tồi tệ và ghê sợ như thực trạng hiện nay.

Vậy, là người Công giáo – tức người tin Chúa Kitô- nếu muốn sống đức tin cách cụ thể và có sức thuyết phục người khác, th́ phải tuân giữ các giới răn về mến Chúa, yêu người, yêu sự thiện và công b́nh, không gian dâm, trộm cắp, không oán thù và làm chứng gian, là những thói hư tật xấu của biết bao người không có niềm tin Thiên Chúa, hay có mà không sống niềm tin ấy cách cân xứng.

Chính việc tuân thủ mọi giới răn của Chúa, thực thi công b́nh và bác ái, xa lánh mọi thói hư tật xấu của người đời không có niềm tin, sẽ giúp người có và sống niềm tin phân biệt ḿnh với họ và nhiên hậu cũng có sức lôi kéo, mời gọi người khác nhận biết có Chúa nhờ gương sống nhân chứng của ḿnh.

Đây chính là sứ mệnh phúc âm hóa thế giới mà mọi tín hữu trong Giáo Hội có bổn phận thi hành để mang mang Nước Chúa và góp phần vào việc cứu rỗi người khác, v́ "Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhân biết chân lư." (1 Tm 2: 4).

Nói khác đi, sống giữa thế gian tục hóa, vô luân vô đạo,, người tin hữu Công giáo phải cố thực hành điều Thánh Phaolô đă khuyên dạy tin hữu Phi-lip-phê xưa là: "…anh em hăy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều ǵ, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những v́ sao trên ṿm trời." (Pl 2: 14-15)

Thế gian với quá nhiều gương xấu, dịp tội, quá nhiều quyến rũ về tiền bạc của cải vật chất, danh vọng và mọi thú vui vô luân vô đạo, là một thách đố to lớn cho những ai muốn chọn Chúa làm gia nghiệp để coi khinh, coi thường những lợi lăi và danh lợi chóng qua ở trần gian này.

Với những ai đang ham mê chạy theo những lôi cuốn đó của thế gian, th́ Lời Chúa sau đây là một cảnh cáo và thức tỉnh cho họ và cũng cho tất cả những ai có niềm tin Chúa:

"…Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống (mất linh hồn) th́ nào có lợi ǵ? Hoặc người ta sẽ lấy ǵ mà đổi mạng sống ḿnh.? (Mt 16: 26; Mc 8: 36-37; Lc 9: 25)

Thử hỏi: có ai được cả thế giới này làm lợi lăi đâu? nhưng cho dù có chiếm được tất cả danh vọng và tiền bạc của trần thế này, mà mất mạng sống hay mất linh hồn, tức phải xa ĺa Chúa đời đời trong nơi gọi là hỏa ngục, th́ được ích ǵ? và những lợi lăi kia có thể mua được phần rỗi cho linh hồn hay không?

Đó là câu hỏi mà Chúa muốn mỗi người tín hữu chúng ta phải luôn suy nghĩ và hành động cho thích hợp.

Cũng cần nói thêm là, sống trên trần gian này, ai cũng phải lo cho ḿnh và người thân của ḿnh có được đời sống ấm no cho phù hợp với nhân phẩm. Trong mục đích và giới hạn này, Chúa không dạy chúng ta phải nghèo đói, rách rưới và vô gia cư th́ mới được chúc phúc và cứu độ. Nghĩa là Chúa không cấm chúng ta đi t́m tiền bạc cho những nhu cầu chính đáng của thân xác và giúp thực thi bác ái với anh chị em kém may mắn v́ nghèo túng. Nhưng là người có niềm tin Thiên Chúa và tin có sự sống mai sau trên Nước Trời, th́ phải coi trọng phần rỗi của linh hồn ḿnh hơn hết, dựa trên lời khuyên bảo sau đây của Chúa Giêsu: đó là: "hăy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi trộm cắp không bến bảng, mối mọt cũng không đục phá." (Lc 12: 33). Nghĩa là tiên vàn ta phải t́m kiếm "Nước Thiên Chúa, c̣n các thứ kia Người sẽ thêm cho." (Lc 12: 31)

Các thứ kia là cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, xe cộ, bảo hiểm sức khỏe…là những thứ cần thiết cho đời sống con người bao lâu c̣n sống trên trần gian này. Và cầu xin Chúa ban cho những phương tiện sống cần thiết đó là điều chính đáng và đẹp ḷng Chúa.

Nhưng điều cần thiết và quan trọng hơn là phải để hết tâm trí vào việc sống đạo cho có chiều sâu thực sự, thể hiện cụ thể qua việc siêng năng cầu nguyện để nâng ḷng trí lên với Chúa là cội nguồn của mọi vinh phúc và giầu sang vĩnh cửu. Tiếp đến, phải siêng năng lănh nhận các bí tích Thánh Thể và Ḥa giải tức là năng tham dự Thánh lễ để tâm hồn được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và Ḿnh Máu Chúa Kitô, là suối nguồn thông ban ơn cứu độ của Chúa cho ta qua Giáo Hội, là Thân Thể Nhiệm mầu của Chúa Kitô trong trần gian.

Sau nữa, cũng cần thiết phải luôn chạy đến với Chúa qua bí tích Ḥa giải để được tha thứ mọi tội lỗi v́ yếu đuối con người, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và t́nh thương của Người.(Mc 3: 29)

Thêm vào đó, phải hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội thể hiện qua việc tuân thủ mọi giáo lư cúa Giáo Hội về hai lănh vực rất quan trọng là tín lư và luân lư. Tín lư như tin có một Thiên Chúa với Ba Ngôi Vị, tin Chúa Ngôi Hai có hai bản tính là Thiên Chúa và là Con Người thật, tin Đức Maria trọn đời đồng trinh và lên trời cả hồn xác...Luân lư như cấm phá thai, cấm hôn nhân đồng tính (same sex marriage) cấm thụ thai nhân tạo, và không được ly dị, không được mê tín dị đoan cờ bạc và măi dâm…

Nếu không cầu nguyện và siêng năng lănh nhận các lợi ích thiêng liêng lớn lao qua các Bí Tích Thánh Thể và Ḥa giải và thi hành giáo lư của Giáo Hội, th́ đời sống đức tin sẽ không thể tăng trưởng được. Và từ đó, cũng không giúp gia tăng ḷng yêu mến Chúa và khao khát những sự trên trời mà hậu quả là chỉ c̣n mù quáng chậy theo những quyến rũ của trần gian với đam mê tiền của và mọi thú vui vô luân vô đạo, là bộ mặt thật của "văn hóa sự chết" đang chi phối biết bao triệu con người ở khắp nơi trên thế giới tục hóa, phi luân và phi nhân hiện nay.

Tóm lại, là người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo, tất cả đều được mong đợi sống đức tin, đức cậy và đức mến cách thực sự có chiều sâu để nói lên quyết tâm chọn Chúa làm gia nghiệp, là ưu tiên nhất cho cuộc sống trên đời này đă chống lại mọi quyến rũ về tiền bạc, danh lợi và vui thú bất chính của trần gian hầu được cứu độ, được sống hạnh phúc vĩnh cửu và được "thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đă thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này." như Thánh Phêrô đă khuyên dạy. (2 Pr 1: 4). ◙