Mục Lục - 163

 

Thường Xuyên

Thư Ṭa Soạn DĐGD 3

Hộp Thư Độc Giả DĐGD 4

Chủ Đề

HĐGMVN Nhận Định Và Góp Ư Dự Thảo 4 Luật Tín Ngưỡng VP/HĐGMVN 6

Kháng Thư Về Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Hội Đồng Liên Tôn VN 8

Viết Từ Canada Luật Lệ Để Bảo Vệ Dân Mặc Giao 11

Chú Thích Về Dự Thảo 4 Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Đỗ Mạnh Tri 14

GP Vinh Góp Ư Dự Thảo 4 Luật Tín Ngưỡng GM Phêrô Nguyễn Văn Viên 17

GP Bắc Ninh Góp Ư Dự Thảo 4 Luật Tín Ngưỡng Lm Giuse Nguyễn Đức Hiểu 22

TGM Kontum Góp Ư GM Hoàng Đức Oanhn & GM Trần Thanh Chung 23

Bản Góp Ư Cho Dự Thảo 4 Luật Tín Ngưỡng TGM Xuân Lộc 25

Bản Góp Ư Cho Dự Thảo 4 Luật Tín Ngưỡng: Tṛ Lưu Manh Lê Thiên 26

Sứ-Vụ Hay Dịch-Vụ? Phạm Minh-Tâm 30

Việt Nam: "Dự Thảo Tôn Giáo Không Đáp Ứng Yêu Cầu Quốc Tế" RFI 33

Thơ: Lời Kinh Khuya Lê Đ́nh Bảng 45

Tôn Giáo

Giải Đáp Giáo Lư: Biết Ơn Ích Của Phép Rửa Tội LM Fx. Ngô Tôn Huấn 35

Lịch Sử Việc Tôn Thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu HĐGMVN 37

Cố Gắng Chạy Mong Chiếm Đoạt Đức Chúa Giêsu Kitô Sr J.B. Minh Nguyệt 41

ĐGN Nicholas Huỳnh Văn Nghi Qua Đời GM Giuse Vũ Duy Thống 67

Trà Kiệu Dưới Mắt Nhà Văn-Nhà Thơ Không CG: Trần Trung Đạo 70

Tin Mừng Giữa Ḍng Đời: Người Con Hoang Đàng Trần Việt Cường 73

Bài Giảng trong Thánh Lễ 30 tháng 4/2015 Lm Nguyễn Thái 79

Thông Tin, Văn Hoá, Xă Hội, Linh Tinh

Lượm Lặt Đó Đây Trần Phong Vũ 43

Israel và Palestine Phản Ứng Khác nhau G. Trần Đức Anh, OP 46

Hoàn Thành Hiệp Định Toàn Bộ Giữa Ṭa Thánh G. Trần Đức Anh, OP 47

Phỏng Vấn Lm Đinh Hữu Thoại Nguyễn Văn Lục 48

Cha Giám Tỉnh DCCTVN: "Tôi Không Hề Cấm…" JB Nguyễn Hữu Vinh 51

Thơ Gió Chướng: Đôi Lời Với Cha Tân Giám Tỉnh Cuồng Phong 53

Phái Đoàn Đối Thoại Nhân Quyền Hoa Kỳ Dân Làm Báo 54

Kinh Tế: Nhân Quyền & Nghiệp Đoàn Gắn Liền Với TPP Trần Nguyên Thao 56

BBC: "Vào TPP, Lợi Ích VN Hưởng Sẽ Vượt Xa Rủi Ro" Đoan Trang 59

Phái Đoàn Hoa-Kỳ Gặp Các Tổ Chức Xă Hội Dân Sự VN Mặc Lâm 64

Ủy Ban Hoa-Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Đặng Tự Do 65

Lá Thư Canada: Cụ B.95 Trà Lũ 82

Gia Chánh: Cơm Nếp Mật Hay Xôi Mật Bà Hương B́nh 88

Sơ Sinh Thiếu Mẹ Trang Đài Glassey Trầnguyễn 89

Sổ Tay Thường Dân: Chút Lính Miền Nam Tưởng Năng Tiến 94

Viết Từ Úc Châu: Bốn Mươi Năm Hành-Tŕnh Hồ Quỳnh-Uyển 100

Bài Viết Của Một LM Ở VN về Ngày 30/4 Lm KTS Nguyễn Duy Tân 103

Câu Chuyện Từ Nước Đức: Nhận diện Con Người VN III Phạm Hồng Lam 105

Trang Y Học: Bệnh Bong Vơng Mạc BS Vũ Thế Truyền 110

Những Tin Đáng Ghi Nhận Trong 30 Ngày Qua 111

Những Kẻ Hănh Tiến Cười Giỡn Trên Nỗi Tang Thương Trần Phong Vũ 114

Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận Tại Thủ Đô Ottawa 117