Mục Lục 154

Thường Xuyên

Thư Ṭa Soạn 2

Hộp Thư Độc Giả 4

Chủ Đề

Đức Thánh Cha Đến Hàn Quốc 6

Đức Phanxicô Nói Chuyện Với Giáo Dân Đại Hàn 105

Tuổi Trẻ Châu Á, Hăy Đứng Dậy!Phạm Hồng Lam 11

Lượm Lặt Đó ĐâyTrần Phong Vũ 16

Viết Từ Canada: Khi Hai Cựu Thù T́m Cách…– Mặc Giao 19

Thơ Phan Đắc Lữ: Dă Tràng 23

Việt Nam Cần Cải Thiện Nhân Quyền Để Được Hợp Tác … 24

Lời Tuyên Bố Của Nghị Sĩ John McCain Tại Hà Nội Ngày 8-8-2014 25

Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ Thăm Việt Nam – Hoàng Thùy 27

Tuyên Bố Chung Của Các Quốc Gia ĐNÁ… – Nguyễn Xuân Nam 28

Tôn Giáo

Đức Phanxicô Phong Chân Phúc Cho 124 Vị Tử Đạo Đại Hàn – Vũ Văn An 10

Kết Thúc Cuộc Viếng Thăm…. – G. Trần Đức Anh OP 14

Phúc Âm Hóa Môi Trường Và PT Cursillo – Lm Joseph Cao Phương Kư 58

Giải Đáp Giáo Lư: Có Hỏa Ngục Không? – Lm Fx Ngô Tôn Huấn 63

Sống Đạo Giữa Đời: Về Một Chiến Sĩ Già… – Lê Thiên &Lê Tinh Thông 66

Tin Mừng Giữa Ḍng Đời: Chúa Hứa Ban…– Trần Việt Cường 71

Đại Hội Thánh Mẫu Năm 2014 Tại Missouri – Đoàn Thanh Liêm 74

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2014 79

Thông Tin, Văn Hoá, Xă Hội, Linh Tinh

Một Số Tài Liệu Liên Quan Đến GS Quyên Di 30

Kinh Tế 5 Năm "Hoang Tưởng" – Trần Nguyên Thao 36

Sổ Tay Thường Dân: T.T.X.V.H vs. T.T.X.V.N Tưởng Năng Tiến 39

Đại Học Công Giáo? Một Ước Mong Sắp Được Đáp Ứng? – Lê Thiên 46

Lửa-Từ-Tâm – Trangđài Glasssey-Trầnguyễn 50

Họp Báo Về Tự Do Tôn Giáo 55

Gia Chánh: Cơm Gà Parisienne – Bà Hương B́nh 82

Trang Y Học: Bệnh Sốt Xuất Huyết Ebola – Bs Vũ Thế Truyền 83

Thơ Gió Chướng: Đời Vui Hay Buồn – Cuồng Phong 84

Lá Thư Canada: Các Cụ Chọn Ǵ? – Trà Lũ 85

Đoàn Kết – Hương B́nh 91

Đối Đáp Sắc Sảo – Nguyễn Thúy Hạnh 93

Ra Mắt Sách Hành Tŕnh Đức Tin – Nguyễn Đức Tuyên 96

Giải Vây Kinh Tế Cho Các Nhà Đấu Tranh Đ̣i Dân Chủ 98

Những Tin Đáng Ghi Nhận Trong 30 Ngày Qua 100

Giai Điệu Giao Cảm Của Nhóm Thánh Ca Mới – Văn Duy Tùng 110

Thơ Trần Trung Đạo: Thằng Cu Tí 114

Thương Tiếc Chị Trần Thị Lài – Đoàn Thanh Liêm 115